Nybegynnerkurs vår 2019

Vårt populære nybegynnerkurs er for våren berammet til 09.03 og 10.03.
Som vanlig er det stor pågang, og det er pr nå kun 3 ledige plasser igjen.
Se invitasjon under. KURSET ER NÅ FULLT.
Dersom du ønsker å stå på venteliste til høstens kurs send e-post til paamelding.gb@gmail.com

Nybegynnerkurs vår 2019

Reklamer

Medlemskontingent 2019

Det nærmer seg nytt år og ny medlemskontingent.
Her betaler vi som vanlig for et helt år av gangen.

Årskontingetet for medlemskap 2019:
Junior (10-20 år) Kr725
Senior (21+) Kr1400
Familie (2 eller flere) Kr2000
Støttemedlem (ikke aktiv) Kr450

Fakturaen er sendt ut på e-post.
Har man ikke mottatt fakturaen, send en e-post til styret.gb@gmail.com

Innkalling til årsmøte 30/3

I Februar ble det sendt ut e-post til alle klubbens medlemmer. Fikk du ikke e-posten må du ta kontakt så vi kan få oppdatert deg på e-post listen.

Invitasjon til årsmøte

Til alle medlemmer av Grenland Bueskyttere!
Vi sender ut invitasjon til årsmøte i Grenland Bueskyttere.
Det vil bli avholdt Onsdag 30/3 kl: 17.00 i Menstadhallen.

Har dere forslag/saker dere vil ha med på årsmøtet, må dere sende det på mail innen 16/3 til: Grenland@bueklubb.no
Husk å merke det med: Grenland Bueskyttere, Årsmøte.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av GB i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigenter og referenter, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Godkjenne NIF’s nye lovnorm. (22.10.2015)
5. Behandle klubbens årsmelding/ gruppe årsmelding.
6. Behandle klubbens regnskap.
7. Behandle innkommende forslag og saker.
8. Fastsetting av medlemskontingent.
9. Vedta klubbens budsjett.
10. Behandle klubbens organisasjonsplan.
11. Eventuelt.
12. Foreta valg av styre.

Styret i Grenland Bueskyttere frem mot valget:
Leder: Roger Jarnstedt
Nestleder: Brigitte Brueland
Varamedlem: Tonje Bakken
Kasserer: Roger Jarnstedt
Styremedlem: Andrew Smith
Valgkomitéleder: Ole Thorkild Olsen
Valgkomitémedlem: Line Skori, Cecilia Sundberg
Valgkomitévara: Thomas Levy

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Grenland Bueskyttere

Innendørsstevne i Nadderudhallen, Bærum

1 November deltok noen av klubbens medlemmer på innendørsstevne i Nadderudhallen i Bærum. I alt var det 98 påmeldte deltakere, mens Grenland Bueskyttere stilte med 5 deltakere.

  • Olav Vaagen, compound 2
  • Brigitte Brueland, recurve 1
  • Silje Røe, recurve 3 jr
  • Tonje Bakken, recurve 3
  • Line Skori, tradisjonell 2

Nadderud1(Hamarbild)
Bildet er lånt fra Hamar og Omegn Bueskyttere sin Facebookside

Nadderdud (Skreiabild)
Bildet er lånt fra Skreia Bueskyttere sin Facebookside

Etter 60 piler på 18 meter
Ble det gevinst til to av klubbens skyttere

silje BærumTonje Bærum

    • Silje Røe, 2 pl. i recurve 3 med 548 poeng
  • Tonje Bakken, 3 pl. i recurve 3 med 539 poengØnsker du å se flere resultater, klikk HER